Nainstalujte si:
       

Překlad proceedings


proceedings = jednání (rokování); rokování (jednání); soudní řízení; přelíčení; protokol; řízení; sborník prací; vedení procesu; zápis z jednání; věstník; žaloba na náhradu škody
adjudicatory proceedings = adjudikatorní projednávání; adjudikatorní řízení;
adoption proceedings = soudní řízení ve věci adopce; řízení ve věci adopce;
affiliation proceedings = určování otcovství; řízení o určení otcovství; arbitrážní řízení;

Překlad proceedings z webu:
The crew watched these proceedings with great interest.  Posádka sledovala tento vývoj s velikým zájmem.
I couldn't have asked for the proceedings to have turned out better.  Nemohl jsem si přát, aby to šlo lépe.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprocess   processes   processing   procession   processor   procuration   produce   producer