Nainstalujte si:
       

Překlad procedure


procedure = procedura (postup); postup; protokol; řízení; pracovní proces; způsob práce; pochod; soudní proces; proces; činnost; obvyklý postup; metodika; metoda; princip; průběh; jednací; procedurální; pracovní pochod; metodika práce; pracovní postup; manipulace
accusatory procedure = obžalovací řízení; obžalovací proces;
administrative procedure = správní řízení; správní proces;
approach procedure = sestup; provádění sestupu; procedura sestupu;
arbitral procedure = arbitrážní řízení; rozhodčí řízení;

Překlad procedure z webu:
What procedure do you suggest?  Jaký postup navrhuješ?
I have a procedure scheduled for one o'clock.  Musím ji zrušit.
Anyway, it's in our procedure book that we don't.  A v pokynech stejně je, že to nemáme dělat.
Let's see what kind of procedure we can evolve.  Zamysleme se raději nad tím, jak na to jít.
Homer was unimpressed with the obstetrical procedure he witnessed.  Například chodili do služeb na porodní sál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproceeding   proceedings   process   processes   processing   procession   processor   procuration