Nainstalujte si:
       

Překlad probe


probe = sondování (snímání); sondovat (kosmicky); sonda (i kosmická); vyšetřování; sondáž; prozkoumat; zjišťovat; proniknout; průzkum; prošetření; háček (rybářský); zkoumání; zkoumat sondou; prošetřovat; hledat; sosák; snímač; detektor; zavést sondu; zkoumat
front lambda probe = přední lambda-sonda;
gall bladder probe = sonda na žlučové kamene;

Překlad probe z webu:
Probe velocity one one five metres a second.  Rychlost sondy jedna jedna pět metrů za sekundu.
The probe carried no instruments;  Sonda nenesla žádné přístroje;
Warships, not a probe mission.  Válečné lodi, žádná průzkumná mise.
He had expected the probe to work;  Očekával, že sonda bude fungovat.
Some of them strip their prisoners then probe in private places.  Někteří z nich své zajatce spoutají a pak pátrají v intimních místech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproblem   problems   procedure   proceeding   proceedings   process   processes   processing