Nainstalujte si:
       

Překlad probate


probate = prozkoumání závěti (soudní); prokázat platnost poslední vůle; soudně potvrdit závěť; soudně potvrdit; osvědčení poslední vůle; soudní potvrzení dědictví; závěť; soudní potvrzení; probace; řízení o dědictví
grant of probate = odevzdání pozůstalosti;
take out probate = dát schválit závěť;

Překlad probate z webu:
Probate will take a year.  Pozů­stalostní řízení bude trvat rok.
Just mail me a check when probate is over.  A až řízení skončí, pošli mi šek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprobation   probe   problem   problems   procedure   proceeding   proceedings   process