Nainstalujte si:
       

Překlad probability


probability = pravděpodobnost; naděje; šance; vyhlídka; pravděpodobnostní; probabilita; rozdělení pravděpodobností
absorption probability = pravděpodobnost absorpce; absorpční pravděpodobnost;
error probability = pravděpodobnost chyb; pravděpodobnost chyby; in all probability = nejspíše;

Překlad probability z webu:
The law of probability says you might kill it.  Zákon pravděpodobnosti říká, že bys ji mohl zabít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprobable   probably   probate   probation   probe   problem   problems   procedure