Nainstalujte si:
       

Překlad prize


prize = cena (odměna, čestná, ideální); odměna; prémie; cenit si (2. p., vysoce); kořist; náhodné štěstí; výhra; zisk; exemplář; lup (lapená loď ap.); lapená loď; výtečný; vynikající; vážit si; cíl; životní meta; vrchol; ideál; odměněný cenou; nejcennější
award prize = udělit cenu; dát cenu; awarded a prize = dílo poctěné cenou;
win a prize = vyhrát cenu; contest for a prize = bojovat o cenu;

Překlad prize z webu:
The prize was a cup of gruel.  Pro misku kaše.
Rama was a prize worth any risk, short of a suicide mission.  Ráma stál za všechno riziko, vyjma počínání naprosto sebevražedného.
Except in this lottery the prize wasn't money.  Až na to, že v téhle loterii nebyly cenou peníze.
Like not making him ashamed of his prize pupil...  Jako třeba aby mu nejlepší žák neudělal ostudu...
The ref's about to hand us the grand prize on a silver platter.  Rozhodčí nám právě naservíruje hlavní cenu na stříbrném podnose.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprobability   probable   probably   probate   probation   probe   problem   problems