Nainstalujte si:
       

Překlad privilege


privilege = privilegium (výsada); výhoda; výsada; nadat výsadou; výhradní právo; monopol; čest; pocta; vyznamenání; dát výsadu; milost; výsadní; právo; privilegovat; zvláštní oprávnění; výjimečné právo; udělit výsadu; zvýhodněný; výsadový; výsadní právo; prerogativ
abused privilege = zneužívaná výsada; zneužívaná výhoda;
exchange privilege = devizový nárok; výsada výměny;
exclusive privilege = výhradní monopol; výlučná výsada; výsadní privilegium;
grant privilege = udělit privilegium; udělit výsadu;

Překlad privilege z webu:
Privilege of rank.  Výhoda šarže.
A privilege all those rascals extended to each other.  Tuhle výsadu si totiž ti lotři prokazují navzájem.
Burden and privilege are shared out pretty equally;  O břemeno i privilegium se tady všichni dělí rovným dílem;
It is your privilege to go if you wish.  Vaší výsadou je zúčastnit se, hudeteli si přát.
Do we have the privilege of seeing you at the races for lunch?  Budu zítra mít tu čest uvítat vás ve své lóži na obědě?
A grande passion is the privilege of people who have nothing to do.  Grande passion je výsadou lidí, kteří nemají co dělat.
More than that, it was her privilege and duty.  Ale nejen to, byla to součas­ně její výsada i povinnost.
Beautiful sins, like beautiful things, are the privilege of the rich.  Krásné hříchy jako všechny krásné věci jsou výsadou bohatých.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprize   probability   probable   probably   probate   probation   probe   problem