Nainstalujte si:
       

Překlad private


private = privátní (soukromý); soukromý; vojín; genitálie; přirození; ohanbí; důvěrný; neveřejný; osobní; tajný; privátně; důvěrně; neveřejně; zavřený; stydké údy; uzavřený; důvěrné sdělení; řadový voják; nekomutovaný; pronajatý; soukromý zástupce
in private = v soukromí; důvěrně; tajně; soukromě; mezi čtyřma očima; na uzavřeném zasedání; neveřejně;
in. private = důvěrně; soukromě;
strictly private = velmi soukromé; do vlastních rukou; deliberate in private = radit se na uzavřeném zasedání;

Překlad private z webu:
Private rooms.  Soukromé pokoje.
A private dispatch?  Důvěrnou zprávu?
It's more private here.  Je tu větší soukromí.
It is a private matter.  To je soukromá záležitost.
Or is this a private joke?  Nebo snad je to nějaký soukromý žertík?
Three and a half by private plane.  Tři a půl soukromým letadlem.
Did you fly here on a private jet?  Co vy na to?
I thought it was you on the private line.  Myslel jsem, žes to byla ty na soukromé lince.
Yes, in a way - in a very private way.  Lze říci tak, svým způsobem - způsobem velmi osobním.
I am not in the habit of listening to private conversations.  Nemám ve zvyku poslouchat cizí hovory.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprivatization   privilege   prize   probability   probable   probably   probate   probation