Nainstalujte si:
       

Překlad privacy


privacy = soukromí; soukromý; důvěrnost; zachování tajemství; důvěrně; potají; samota; utajení dat; utajení; tajnost; přístupový klíč
invasion of privacy = porušení soukromí;
right of privacy = právo na soukromí;

Překlad privacy z webu:
Privacy was sacred aboard a spaceship;  Soukromí bylo na palubě lodi posvátné.
This privacy biz is a sideline.  Tenhle privátní kšeft je bokovka.
Now, in the privacy of his place of inspiration, he explained why.  V této chvíli, v inspirujícím soukromí svého útulku, vysvětlil proč.
So you invaded the privacy of an elevenyear-old child.  Takže jste porušili soukromí jedenáctiletého dítěte.
There was no door, no privacy and no choice either.  Nebyly tam žádné dveře, žádné sou­kromí, ale neměla jsem na vybranou.
I thanked her, and retreated to the privacy of my office.  Poděkoval jsem jí a stáhl se do soukromí své kanceláře.
There was time for curiosity, then, in the privacy of the hall.  Teď nastal čas na zvědavost, zde, v soukromí sálu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprivate   privatization   privilege   prize   probability   probable   probably   probate