Nainstalujte si:
       

Překlad prisoner


prisoner = vězeň; trestanec; obžalovaný; zajatec; osoba zbavená svobody; vězeňský; zatčený; arestant; obžalovaný (osoba)
close prisoner = přísně střežený; přísně střežený vězeň;
hold prisoner = držet jako vězně; držet v zajetí;
take prisoner = zajmout (zajatce); uvěznit (vězně); zatknout;
taken prisoner = zatknul; zatknutý; uvěznil; uvězněný; zajmout (koho);

Překlad prisoner z webu:
Prisoner is missing.  Vězeň se pohřešuje.
The prisoner slept late.  Vězeň spal dlouho.
Is the prisoner depressed?  Je vězeň deprimován?
Are you a prisoner here?  Oni vás tu vězní?
We will take the prisoner to the jeddak.  Odvedeme vězně k jeddakovi.
I'm here, she told the prisoner behind the wall.  Jsem tady, oznámila vězeňkyni za zdí.
I saw a girl today, a new prisoner being brought in.  Dneska jsem viděl jednu dívku, když ji vedli do vězení.
On reaching the ladder to go below, however, the prisoner tripped.  Když však došli k žebříku, vedoucímu dolů, vězeň zakopl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprivacy   private   privatization   privilege   prize   probability   probable   probably