Nainstalujte si:
       

Překlad priority


priority = priorita (přednost v pořadí, jízdě); přednost (v pořadí, jízdě ap.); zájem; důležitá věc; prvenství; naléhavá věc; prioritní; přednostní; přednostní právo; důležitost; naléhavá záležitost; přednostní postavení; naléhavost; privilegium; preference
order of priority = pořadí priority;
right of priority = přednostní právo; give a matter priority = udělat něco přednostně;

Překlad priority z webu:
Priority override orders.  Už můžete přistát, řekl jsem do rádia.
Number one priority is getting them out, any way we can.  Priorita číslo jedna je dostat je ven, jakýmkoli způsobem.
It's not a priority anymore.  Už mu nedává přednost.
Psychiatric emergencies do not get top priority around here.  Případy pro psychiatrii tu nemají absolutně žádnou přednost.
Every word they committed to paper was priority mail.  Každé slovo, které svěřili papíru, bylo třeba doručit přednostně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprism   prison   prisoner   privacy   private   privatization   privilege   prize