Nainstalujte si:
       

Překlad prior


prior = dřívější; předcházející; předchozí; přednostní; převor (círk.); probošt; předešlý; apriorní; dříve; mající přednost; prioritní; návratný; předběžný; dřívější zákon


Překlad prior z webu:
Prior to it his thought had been directed toward a fixed goal.  Než ho začal plnit, byly jeho myšlenky zaměřeny na určený cíl.
No prior trouble.  Předtím neměl žádné problémy?
We took this prior to going in.  Napřed jsme ho zrentgenovali, než jsme se do toho pustili.
Maybe you've got a prior somewhere.  Možná jste někdy někde něco provedl.
Santiago, you have ignored five prior warnings.  Santiago, ignorovali jste pět předcházejících varování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpriority   prism   prison   prisoner   privacy   private   privatization   privilege