Nainstalujte si:
       

Překlad printout


printout = výpis; tisk; protokol; tiskový výstup z počítače; tiskový; tiskový výstup; otisk; sjetina; tisky
dynamic printout = dynamický výpis; dynamický tisk;
tabular printout = výpis z tabulky; výpis tabulky;

Překlad printout z webu:
The computer printout was over two hundred pages of data.  Tištěný výstup z počítače měl dvě stě stran.
Case ripped the printout from its slot.  Case vytrhl výpis z otvoru.
Sophie grabbed the computer printout and followed.  Sophie popadla snímek místa činu a šla za ním.
The answer would not be found in the printout sitting before her.  Ale odpověď v kopiích před sebou nenajde.
The summary will do let me have the full printout later.  Stačí mi shrnutí rozsudku plné znění mi můžeš dát písemně později.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprior   priority   prism   prison   prisoner   privacy   private   privatization