Nainstalujte si:
       

Překlad printing


printing = tisk; tiskací; listování; tiskařství; kopírování; potisk; polygrafie; náklad; vydání knihy; polygrafický; tiskový; tiskařský; knihtisk; polygrafický průmysl; tisknutí; potiskování; natištění; náklad knihy; tiskárenský; tisková plocha
background printing = tisk na pozadí; souběžný tisk; tisk v pozadí;
block printing = tisk formou; ruční tisk;
Braille printing = slepecký tisk; Brailleův tisk;
chromatic printing = polychromatický tisk; vícebarevný tisk; kopírování v dotyku;

Překlad printing z webu:
He's printing seditious documents by the scores and hundreds.  Tiskne pobuřující plakáty po desítkách, možná po stovkách.
Excellent paper, the printing very clear.  Skvělý papír, velmi zřetelný tisk.
The screen glowed, the letters printing out:  Obrazovka zazářila a objevila se písmena:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprintout   prior   priority   prism   prison   prisoner   privacy   private