Nainstalujte si:
       

Překlad print


print = tisk (textu); tisknout (i vzory na látky); písmo; otisk; nátisk; vtisknout; otisknout; vtlačit; tiskací písmeno; kopie (kontaktní); reprodukce; stopa; šlépěj; typy (tiskací písmena); kartoun (tisk); fotografie; pozitiv (obrázek); razítko; razidlo; forma
color print = barevná kopie; barvotisk;
colour print = barevná kopie; barevný tisk; barvotisk;
contact print = kontaktní fotografie; kopie;
fine print = drobný tisk; drobné písmo; petit; zašmodrchanina (úmyslná); nejasné místo; nejasnost;

Překlad print z webu:
The print blurred.  Text vnímal zamlženě.
I don't print 'em.  Nemám za ně zodpovědnost.
I'll have to print them all.  Musím jim všem vzít otisky.
Margot held the dense print up to the light.  Margot si vzala noviny na světlo.
But it is not the print of a monkey.  Opičí stopa to však není.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprinted   printer   printing   printout   prior   priority   prism   prison