Nainstalujte si:
       

Překlad principles


principles = principy; základy (teoretické); naparádit
general principles = obecné zásady; všeobecné zásady; obecné zásady; adherence to principles = věrnost zásadám;

Překlad principles z webu:
Principles are important.  Zásady jsou důležité.
The principles are simple enough.  Principy jsou strašně jednoduché.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprint   printed   printer   printing   printout   prior   priority   prism