Nainstalujte si:
       

Překlad principle


principle = princip; základ; podstata; zásada; zákon; věta; poučka; základní pravidlo; zpravidla; zásadně; hlavní; ingredience; metoda; postup; principový; pravidlo; pramen;
action principle = princip činnosti; princip působení;
active principle = účinný základ; účinná složka; aktivní ingredience; toxická látka;
arrangement principle = princip stavění; zásada uspořádání;
guiding principle = vůdčí princip; zásadně;

Překlad principle z webu:
Illustrating the principle of reaction.  Je to obrázek znázorňující princip akce a reakce.
It's the same principle used by the government.  Je to stejný princip, jaký používá vláda.
It was the same principle as a kid's pinhole camera.  Stejný princip jako u dětské dírkové kamery.
It was a matter of principle now.  V téhle chvíli šlo o princip.
What they got was a new principle of hydrodynamics.  Přišli přitom na nový princip hydrodynamiky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprinciples   print   printed   printer   printing   printout   prior   priority