Nainstalujte si:
       

Překlad principal


principal = hlavní; šéf; základní; ředitel (školní koleje); nejdůležitější; představený (šéf); hlava firmy; přední; hlava (šéf); hlavní viník; představitel hlavní role; představitelka hlavní role; stoliční sloup krovu; hlavní věc; jádro; jistina; kapitál; první
vice principal = prorektor; zástupce ředitele;

Překlad principal z webu:
Yes, the principal litigation firms.  Ano, hlavní právnické firmy.
This constitutes their principal adornment.  To představuje jejich hlavní příkrasu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprinciple   principles   print   printed   printer   printing   printout   prior