Nainstalujte si:
       

Překlad prince


prince = princ; kníže; vladař; panovník; vynikající osoba; pán; král; kralevic; bezvadný člověk; prima člověk; králevic; laskavec (bot.)
crown prince = korunní princ; následník trůnu;
merchant prince = obchodní král; obchodní magnát;
noble prince = vznešený princ; urozený princ;

Překlad prince z webu:
Prince of life!  Princi ze života!
A prince of a guy.  Je jeho následníkem.
It happened last night, my prince just when, we do not know.  Stalo se to včera v noci, můj princi ale přesný čas neznáme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprincipal   principle   principles   print   printed   printer   printing   printout