Nainstalujte si:
       

Překlad primary


primary = primární volby; prvořadý; základní; elementární; první; původní; přímý; bezprostřední; začáteční; pra-; neposlední; hlavní; prvotní; primární vinutí; neodvozený; výchozí; přednostní; nezávislý; primární částice; primární vzduch
chrominance primary = chrominanční složka; základní chrominanční složka;
records primary = prvotní záznamy; prvotní evidence;

Překlad primary z webu:
Our primary mission is too important.  Náš prvotní úkol je příliš důležitý.
It was primary forest, undisturbed by the hand of man.  Tvořil ji původní porost, nedotčený lidskou rukou.
We harvest twentyseven primary molecules.  Sklízíme dvacet sedm primárních molekul.
Sauniere's choice of vocabulary hardly seems the primary issue here.  Saunierův výběr slov tady asi těžko bude nejdůležitější.
Yes, he said, that's how we get the primary molecules.  Ano, takhle získáváme primární molekuly.
The restrictions here are endless, just like being at primary school.  Omezení jsou tady nekonečná, připadám si jako na základní škole.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprimary shaft   prime   prime minister   primer   primrose   prince   principal   principle