Nainstalujte si:
       

Překlad pride


pride = pýcha; domýšlivost; pyšnit se; hrdost; nadutost; chlouba; nafoukanost; nejlepší léta; rozkvět; chlubit se; smyslný chtíč; mihule potoční; být pyšný; honosit se; důležitost (nadutost, přen.)
civic pride = občanská pýcha; občanská hrdost;
great pride = velká hrdost; velká pýcha;
hurt pride = urazit hrdost; zranit pýchu;
pocket pride = potlačit pýchu; pokořit se;
wounded pride = zraněná pýcha; raněná hrdost (pýcha); pokořit se;

Překlad pride z webu:
Pride is vital.  Pýcha je životně důležitá.
Your pride sickens me.  Z té tvé hrdosti je mi zle.
Without that pride there would be no wars.  Bez té pýchy by nebyly války.
Everyone took great pride in their gardens.  Chloubou každého z nich je jeho zahrada.
That's a point of pride with us.  Na tom si zakládáme.
Takes a bit of a pride in itself.  Nesl se s určitou dávkou pýchy.
We are different, and we take pride in that.  Naše se liší od ostatních a jsme na to hrdí.
Again there was long silence, for a kel'anth's pride was at stake.  Znovu nastalo dlouhé ticho, protože byla ohrožena kel'anthova hrdost.
It was interesting to see my partner caught between pride and greed.  Bylo zajímavé vidět, jak se můj partner zmítá mezi hrdostí a lačností.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprimary   primary shaft   prime   prime minister   primer   primrose   prince   principal