Nainstalujte si:
       

Překlad pricing


pricing = cenová tvorba; cena; výpočet ceny; cenová kalkulace; cenový; stanovení cen; oceňující; hodnotící; určení cen; cenová politika; ocenění; cenotvorba; tarifikace; kalkulace; kalkulace ceny; určování ceny; tvorba cen; píchnout
competitive pricing = stanovení nízkých cen; konkurenční cenová tvorba;
predatory pricing = konkurenční tvorba cen; dravá cenová tvorba;
promotional pricing = reklamní cena; stimulační tvorba cen; psychologický přístup;

Překlad pricing z webu:
By pricing everyone out of the world markets.  Tím, že svými cenami vytlačí každého ze světového trhu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprickly   pride   primary   primary shaft   prime   prime minister   primer   primrose