Nainstalujte si:
       

Překlad price


price = cena; ocenit; stanovit cenu; zajišťovat cenu; označit cenou; ohodnotit; hodnotit; cenový; tržní cena; hodnota; oceňovat; úprava cen
actual price = skutečná cena; pořizovací cena; tržní cena; denní tržní cena; skutečná pořizovací; denní cena;
ask price = nabízená cena; nabídková cena;
asked price = cena požadovaná prodávajícím; vyžádaná cena; požadovaná cena; aukční cena; pevná;

Překlad price z webu:
Price didn't answer.  Princi neodpověděl.
The price would be high, too.  A cena bude pěkně vysoká.
At what price for our holdings?  Kolik dostaneme za naše akcie?
Oh, there's a price on his head.  Na jeho hlavu je vypsaná odměna.
It was a small price to pay.  Nebylo to zase takové utrpení.
We haven't settled on a price for that yet!  Ještě jsme se nedohodli na ceně!
He has to buy at whatever price he can to cover.  Bude nucen kupovat za každou cenu.
And she felt the chill of the price on their heads.  A pocítila mrazivou odměnu za jejich hlavy.
Can you tell him to surrender as the price of your life?  Můžeš mu říct, aby se vzdal a tak ti zachránil život?
I assumed it had something to do with the price of cotton.  Předpokládal jsem, že to souviselo s cenou bavlny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprice index   price level   pricing   prickly   pride   primary   primary shaft   prime