Nainstalujte si:
       

Překlad previous


previous = předchozí; předešlý; dřívější; ukvapený; překotný; unáhlený; předčasný; předcházející; dříve; před; dosavadní; průvodní; předběžný; předcházející zákon
in the previous = v předcházející (6. p.);

Překlad previous z webu:
The previous sentence makes sense.  Předchozí věta dává smysl.
Only the previous week another three killings had been reported.  Jen za minulý týden byly ohlášeny další tři vraždy.
He preferred the previous style.  Původní styl se mu zamlouval mnohem víc.
All trace of his previous hesitation had gone.  Veškeré stopy předchozí váhavosti byly ty tam.
But then she remembered the previous day.  Pak si vzpomněla na včerejšek.
Thinking back now, he found his previous joy disconcerting.  Když se nad tím zamyslel teď, zjistil, že ho ta radost znepokojuje.
You have to be chosen by the previous one.  Musí tě vybrat ten poslední.
You must have been completely dreadful in your previous life.  V minulém životě jsi musela být hrozná.
Karnak had taken three hundred men there during the previous night.  Karnak tam předchozí noci odvedl tři sta mužů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprice   price index   price level   pricing   prickly   pride   primary   primary shaft