Nainstalujte si:
       

Překlad prevention


prevention = prevence; předcházení; zamezení; zábrana; zabránění; ochrana; zabránění čemu; ochrana před čím; prevenční; odvrácení; předběžná ochrana; předstižení; opatření; překažení; zábranný; preventivní
accident prevention = preventivní ochrana; úrazová prevence; bezpečnostní technika; úrazová zábrana; prevence nehod; předcházení úrazům;
claim prevention = zábrana škod; předcházení škodě;
crime prevention = prevence trestné činnosti;
previous   price   price index   price level   pricing   prickly   pride   primary