Nainstalujte si:
       

Překlad pretty


pretty = pěkný; dost; pěkně; hezký; nádherně; půvabný; kráska; do jisté míry; pořádně; roztomilý; krasavec; dosti; hezky; hrozně; téměř; skorem (docela); poměrně; miláček; drahoušek; hračka; celkem vzato (docela); fešný; docela; slušně; hezoučký; značně
as pretty = tak hezký; tak hezká; tak půvabná;

Překlad pretty z webu:
Pretty well.  Jde to.
He's pretty good.  Je moc dobrý.
This is pretty good.  To je dobré.
And it was pretty late.  A bylo dost pozdě.
They had held up pretty well.  Byly ještě pěkné.
This was starting to sound pretty good to me.  Začínalo se mi to líbit.
She must have hit her head pretty hard.  Dýchala jen mělce.
Having a kid on my lap was pretty great.  Chovat děcko na klíně bylo skvělé.
You can see that they worked me over pretty well.  Sám vidíš, že mě slušně zpracovali.
He lied in court, and he was doing a pretty good job of it.  U soudu lhal a málem se mu to povedlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpreventative   prevention   previous   price   price index   price level   pricing   prickly