Nainstalujte si:
       

Překlad pretensioning


pretensioning = předpětí; předpínání; domýšlivý
pretty   preventative   prevention   previous   price   price index   price level   pricing