Nainstalujte si:
       

Překlad pretended


pretended = předstíral; předstíraný; hraný; afektovaný; líčený; zdánlivý; uchazeč
be pretended = dělat se jakým; tvářit se jakým; it is pretended = údajně;

Překlad pretended z webu:
Pretended he had a parrot.  Předstíral, že má papouška.
He pretended to read.  Tvářil se, že čte.
Kiku smiled and pretended not to notice their searching stares.  Kiku se usmála a nedala na sobě znát, jak si je vědoma jejich zvěda?
He nipped pages and pretended to read.  Seďte tu ještě chvíli, požádal.
Robert had already lied and pretended not to know me.  Robert lhal a dělal, že mě nezná.
Mitch looked at his appointment book and pretended to search.  Mitch se podíval do své knihy schůzek a tvářil se, že to hledá.
She pulled a paperback from the bag and pretended to read it.  Vytáhla z tašky knížku a předstírala, že ji čte.
Jason smiled and blew her a kiss that she pretended to ignore.  Jason se usmál a poslal jí vzdušný polibek;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpretensioning   pretty   preventative   prevention   previous   price   price index   price level