Nainstalujte si:
       

Překlad presumption


presumption = předpoklad; odhad; troufalost; domýšlivost; domnění; pravděpodobnost; sebevědomí; smělost; domněnka; presumpce; neskromnost; presumpční; drzost; nestydatost; prohlášení za mrtvého
conclusive presumption = nezvratná domněnka; nevyvratitelná domněnka;
legal presumption = zákonná právní domněnka; právní domněnka;
rebuttable presumption = vyvratitelná domněnka; domněnka vyvratitelná důkazy; domněnka vyvratitelná důkazy;

Překlad presumption z webu:
Your talk of love is presumption.  Vaše řeči o lásce jsou jen domněnky.
Now he was piqued by this man's presumption.  A teď ho tady dráždí tenhle domýšlivý člověk.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpresumptive   pretences   pretended   pretensioning   pretty   preventative   prevention   previous