Nainstalujte si:
       

Překlad prestress


prestress = předpětí; předpínat; předpojatý
effective prestress = provozní předpětí; trvalé předpětí;
presumption   presumptive   pretences   pretended   pretensioning   pretty   preventative   prevention