Nainstalujte si:
       

Překlad pressing


pressing = tlačící; stlačení; naléhavý; urgentní; neodkladný; žehlicí; lisování; lisovací; zhušťování; stisknutí; výlisek; stisk; usilovný; tlačný; dopadající; důrazný; tlačení; vydávání; naléhající; nátlakový; důležitý; tvarovka; tiskací; přitisknutí; tisknoucí
die pressing = výlisek; lisování v zápustce;
gold pressing = tisk zlatem; zlatotisk;
hot pressing = lisování za horka; lisování za tepla;

Překlad pressing z webu:
Got pressing business.  Mám něco naléhavého.
It was pressing on to three o'clock.  Ukazovaly tři hodiny.
There is no pressing them.  Není žádný spěch!
Then why are you pressing criminal charges?  Tak proč trváte na tom, že jde o trestný čin?
But there were ways of pressing at the mri.  Ale existovaly způsoby nátlaku na mri.
He waited for a moment, still pressing the head down.  Dorian chvilku čekal a tiskl tu hlavu dolů.
His skin felt clammy and the dark was pressing down.  Kůži měl lepkavou a tma ho deptala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpressure   pressure control   pressure control valve   pressure gauge   pressure meter