Nainstalujte si:
       

Překlad press


press = tisk (noviny); tlak; tisknout; tlačit; tiskový; stisk; zmáčknutí; naléhavost; lisování; tlačenice; tiskárna; lis; stlačit; svírat; lisovat; potlačovat; nutit; usilovat; nátlak (povinností; noviny (tisk); přijetí (v novinách); tiskařství; šatník (ve zdi)
academic press = akademická tiskárna; tiskárna skript;
baling press = balicí lis; paketovací lis;
blocking press = zlaticí lis; zlatička;
compacting press = zhutňovací lis; pěchovací lis;
drill press = sloupová vrtačka; svislá vrtačka; vrtačka;

Překlad press z webu:
Press publicity followed.  Pak se do toho zapletl tisk.
The press is here.  Je tady tisk.
He must press on soon.  Bude si muset teď pospíšit.
Why do you press me?  Proč na mě naléháš?
Ann, what kind of press is up there?  Ann, co tam jsou za novináři?
If you are hungry, please press it.  Stiskl knoflík a čekal.
He was hemmed in by a press of robed bodies.  Ocitl se v sevření postav v pláštích.
It would be a wonderful moment, this press conference.  Foltrigg se už nemohl dočkat té tiskové konference.
There just wasn't room here for a proper press conference.  Tady nebylo dost prostoru na opravdovou tiskovou konferenci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpressing   pressure   pressure control   pressure control valve   pressure gauge