Nainstalujte si:
       

Překlad preservative


preservative = ochranný; ochranný prostředek; konzervační prostředek; prezervativ (zast.); konzervovadlo; ochrana; impregnační látka; impregnační prostředek; antioxidant; konzervační; konzervační látka; konzervační činidlo; uchovávací; uchovat; konzervovat
lacquer preservative = lakový konzervační prostředek; konzervační lak;
preserver   president   press   pressing   pressure   pressure control   pressure control valve   pressure gauge