Nainstalujte si:
       

Překlad preservation


preservation = záchrana; uchování; zachování; udržení (míru ap.); konzervace; konzervování; zavařování; mražení; ochrana; hájení; uchovávací; sterilace; ochrana před; napouštění; udržování; restaurování; uchovávání; chov zvěře; konzervace dutin
nature preservation = ochrana přírody; zachování přírody;

Překlad preservation z webu:
Preservation of her person is of overriding importance.  Zachování její osoby má mimořádný význam.
They obey the preservation of the tribe, he said.  Respektují životní potřeby kmene, řekl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpreservative   preserver   president   press   pressing   pressure   pressure control   pressure control valve