Nainstalujte si:
       

Překlad presented


presented = předložil (4. p.); představoval (4. p.); představený; uvedený; darovaný; představený (7. p.)
be presented = být prezentován; být uveden (v); být představen (předložen); být předložen;

Překlad presented z webu:
Mallory presented a discreet version of the facts.  Mallory uvedl diskrétní verzi událostí.
Before, he'd presented opinions and options to his superiors.  Jack se otočil a opustil místnost.
She was now presented with a dilemma.  Byla postavena před dilema.
She turned round and presented her back to him.  Otočila se a nastavila záda.
The man fawned as he presented the bill on his knees.  Muž mu podlézavé vkle­če předal účet.
He came to me one day and presented it.  Jednou za mnou přišel a daroval mi ji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpreservation   preservative   preserver   president   press   pressing   pressure   pressure control