Nainstalujte si:
       

Překlad presentation


presentation = prezentace; představení (uvedení u dvora); uvedení (u dvora); předvedení; darování; věnování; podání (předvedení); návrh; dar; předložení; výstava; předvádění; promítání; způsob uvedení; balení; reklama; udělení; podání žaloby; prezentační; předání
after presentation = při předložení; po předložení;
cephalic presentation = poloha hlavičkou; naléhání hlavičkou;
counter presentation = číslicová indikace; indikace na počitadle;
data presentation = indikace dat; zobrazení dat; doporučující list;

Překlad presentation z webu:
Zona's presentation was even quicker and more jumpy than usual.  Zonina postava byla mnohem rychlejší a pohyblivější než obvykle.
Falling asleep during your own presentation was reasonable enough;  To, že usnula při své vlastní prezentaci, bylo vcelku rozumné;
I need to see your written presentation before five.  Váš písemný příspěvek potřebuji vidět před pátou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpresented   preservation   preservative   preserver   president   press   pressing   pressure