Nainstalujte si:
       

Překlad present


present = přítomný; dárek; současný; prezentovat (4. p.); současnost; dar; existující; nynější; dnešní; představit; představit se; předvést; obžalovat; obdařit; tento; trvající (dosavadní); ukázat; podat (žádost); darovat; poskytovat (pohled); udat; příhodný; dát
at present = nyní; teď; v současné době; v této chvíli; momentálně;
be present = být přítomen; být přítomný;
birthday present = dárek k narozeninám; dar k narozeninám;
Christmas present = vánoční dar; ježíšek (dar); vánoční dárek; současnost; zatím;

Překlad present z webu:
Everyone present held up a hand.  Všichni přítomní zvedli ruku.
They will present themselves later.  Přijdou později.
He's got a present for you.  Má pro tebe dárek.
She looked at the present excitedly.  Vzrušeně si prohlížela dárek.
I make you a free present of it.  Dávám vám ji darem.
Was this ‘escape' real at the present moment?  Je tenhle 'útěk' skutečný?
In what respect is it superior to present types?  V jakém směru předčí koráby, které se zatím používají?
With very little hope of an answer at the present time.  A docela mizivá naděje, že bude nyní zodpovězena.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpresentation   presented   preservation   preservative   preserver   president   press   pressing