Nainstalujte si:
       

Překlad presence


presence = přítomnost (osoby, věci ap.); blízkost; přímá osoba; postava; zevnějšek; výskyt (věci ap.); prezentace (osobní); vzezření (osobní); vystupování; chování; prezence; přítomnostní; audienční síň


Překlad presence z webu:
My presence had offended him.  Má přítomnost mu vadila.
The terrifying presence of his voice brooked no dispute.  Ta děsivá přítomnost jeho hlasu nepřipouštěla žádnou námitku.
He felt the presence of the dus once.  Jednou pocítil přítomnost duse.
I could sense its presence more than see it.  Spíše jsem to cítil, než viděl.
Men did not leave his presence this~ way.  Od vládce se přece takto neodchází.
He knew he was in the presence of a master.  Uvědomoval si, že tu s ním leží mistr.
And again and again he sought the presence of his dus.  A znovu a znovu pátral po přítomnosti svého duse.
Waylander wondered if each knew of the other's presence so close by.  Tuláka napadlo, jestli o sobě navzájem vůbec vědí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpresent   presentation   presented   preservation   preservative   preserver   president   press