Nainstalujte si:
       

Překlad preselection


preselection = předvolba (převodového stupně); třídění; předvolení (převodového stupně); předběžný výběr; roztřiďování; předběžná volba; předběžné zadání; řazení s předvoličem
speed preselection = předvolba převodového stupně; předvolba rychlosti;
preselector   presence   present   presentation   presented   preservation   preservative   preserver