Nainstalujte si:
       

Překlad prescription


prescription = předpis (lékařský ap.); recept (lékařský ap.); předpisování; vydržené právo; lékařský předpis; stanovení; nařízení; vydržení; předpisový; předepsání; lékařský recept; promlčecí lhůta; promlčení; preskripce; lék na předpis (lék pouze na předpis)
negative prescription = promlčení zločinu; promlčení; acquire by prescription = vydržet;
term of prescription = doba promlčecí;

Překlad prescription z webu:
Prescription city.  Město lékařských předpisů.
He offered a prescription blank gently.  Jemně mu podával předpis.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpreselection   preselector   presence   present   presentation   presented   preservation   preservative