Nainstalujte si:
       

Překlad prerogative


prerogative = neodvolatelné právo; výsada; přednost; výsadní; přednostní; privilegovaný; výsadní právo; privilegium; souhrn pravomocí; výhradní právo; zvláštní pravomoc; prerogativ; absolutní moc; přednostní právo; prerogativa; výsada udělovat milost
royal prerogative = souhrn králových pravomocí; královská výsada;
sovereign prerogative = absolutní moc; svrchovaná moc;

Překlad prerogative z webu:
It was challenger's prerogative, to stop the contest without a death;  Bylo právem vyzyvatele zastavit souboj bez úmrtí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprescription   preselection   preselector   presence   present   presentation   presented   preservation