Nainstalujte si:
       

Překlad prerequisite


prerequisite = nezbytný předpoklad; předpoklad; bezpodmínečně nutný; podmínka; předem nezbytný; nezbytná podmínka; nezbytná náležitost; předpokladový; předběžná podmínka; nutný předpoklad; nutná podmínka; potřebný dříve; předběžný požadavek; předběžná potřeba
fundamental prerequisite = základní podmínka; základní předpoklad;
prerogative   prescription   preselection   preselector   presence   present   presentation   presented