Nainstalujte si:
       

Překlad prepared


prepared = připravoval (4. p.); připravený; hotový; umělý; preparovaný; pohotový; připraven; připravený pro (4. p.)
manually prepared = ručně zhotovený; ručně připravený;

Překlad prepared z webu:
I'm prepared to do that.  Jsem připraven to udělat.
Are you prepared to die?  Jsi připraven zemřít?
He had been prepared for this.  Byl na to připraven.
A buddy of mine prepared it.  Dělal mi ji kamarád.
That was a hazard he'd prepared for.  Bylo to nebezpečí, na které byl připraven.
So they all got up and prepared to move.  Všichni se tedy sebrali a připravili se k přestěhování.
It was clear that there were men prepared to move on him.  Bylo jasné, že okolostojící muži jsou připraveni se na něj vrhnout.
They were novices the last time, but they're prepared now.  Tenkrát byli novici, ale teď jsou připraveni.
Teca had not expected the attack nor was he prepared for it.  Teca ten útok neočekával, ani na něj nebyl připraven.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprepayment   prepense   prerequisite   prerogative   prescription   preselection   preselector   presence