Nainstalujte si:
       

Překlad preparation


preparation = příprava; příprava (směsi); úprava; přípravek; preparát; průprava; preparování; preparace; látka; připravování; přípravový; upravení; přípravné práce; připravenost; pohotovost; předpřádání; vypracování; připravení; přípravné údobí
coal preparation = úprava uhlí; obohacování uhlí;
data preparation = příprava dat; pořizování dat;
fuel preparation = příprava paliva; příprava palivové směsi; tvoření palivové směsi; úprava paliva;
hormone preparation = hormonální přípravek;

Překlad preparation z webu:
The preparation of the ship took the space of several days.  Příprava lodi trvala několik dnů.
My pretrial preparation is meticulous.  Na každý proces se při­pravuju velmi důkladně.
Anything can be accomplished with proper preparation and planning.  S dobrým plánem a přípravami lze dokázat cokoli.
This was the last and final bit of preparation for phase three.  Byla to poslední, konečná část příprav na fázi číslo tři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprepared   prepayment   prepense   prerequisite   prerogative   prescription   preselection   preselector