Nainstalujte si:
       

Překlad prepaid


prepaid = předplacený; vyplacený; vyplacený napřed; porta prostý; franko; placené předem; vyplaceně; pojistné placené předem; placený předem; předem zaplacený; předem placený; placeno předem; frankováno; napřed zaplacený; náklady příštích období
freight prepaid = franko; vyplaceno;
preparation   prepared   prepayment   prepense   prerequisite   prerogative   prescription   preselection