Nainstalujte si:
       

Překlad premium


premium = prémie; prémiový; odměna; plat; pojistné; příplatek; cena; náhrada; zvláštní odměna; benzin super; benzin speciál; ážio; příplatkový; vysoká kvalita; prémiová mzda; super
additional premium = příplatek k pojistnému; přirážka k pojistnému; dodatečné pojistné; prémiová přirážka;
advance premium = záloha pojistného; pojistné předem;
annual premium = roční prémie; roční pojistné;
bond premium = prémie obligace; pojistné;

Překlad premium z webu:
Callahan placed a premium on class discussion.  Callahan diskusi hodnotil vysoce.
Clearly speed is at a premium in their operation.  Samozřejmě, v takovéhle věci je hlavní rychlost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprepaid   preparation   prepared   prepayment   prepense   prerequisite   prerogative   prescription