Nainstalujte si:
       

Překlad premises


premises = provozovna; vylíčení daného stavu; preambule; dům s pozemkem; soudy; předpoklady; místnosti; areál; majetek; prostora; provozní místnosti; provozní prostory; místnosti podniku; zařízení; premisy; kanceláře; prémie
business premises = provozovna; místo podnikání; prostory pro obchodní účely;
demised premises = pronajaté prostory; převáděné pozemky s příslušenstvím;
housing premises = bytové prostory; obývací prostory;
residential premises = obytné prostory;

Překlad premises z webu:
Premises cannot be used for any illegal purpose.  Prostory nesmí být využívány k žádnému nezákonnému účelu.
No one else has left the premises but you two since you came.  Od chvíle, kdy tě sem přivedl, neopustil dům nikdo jiný než vy dva.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpremium   prepaid   preparation   prepared   prepayment   prepense   prerequisite   prerogative