Nainstalujte si:
       

Překlad premise


premise = předpoklad; předpokládat; podotknout napřed; předeslat (podotknout napřed); premisa; provozovna; předem předpokládat; uvést předem; výchozí soud; předpokladový; předsměs; premise; postulovat; napřed podotknout; hospodářská stavení (při domě); provozovna
minor premise = malá premise; méně důležitý předpoklad;

Překlad premise z webu:
But your premise is wrong.  Ale váš předpoklad je mylný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpremises   premium   prepaid   preparation   prepared   prepayment   prepense   prerequisite