Nainstalujte si:
       

Překlad prejudice


prejudice = zaujatost; předsudek; ovlivnit (nepříznivě, tendenčně); vyvolat zaujetí proti; vyvolat zaujetí pro; ublížit; uškodit; poškodit; zaujetí; újma; naplnit předsudkem; škodit; škoda; podjatost; prejudice; předsudkový; předpojatost; poškozovat; poškození
without prejudice = dovolíte-li (tak říci ap.); smím-li tak říci; smím-li; nezaujatě; objektivně; bez předsudků; bez újmy; bez zaujatosti;

Překlad prejudice z webu:
He'd never understood that prejudice in the nuclear navy.  Nikdy tenhle předsudek u atomového ponorkového loďstva nepochopil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpreload   premise   premises   premium   prepaid   preparation   prepared   prepayment