Nainstalujte si:
       

Překlad preheating


preheating = předehřívací; předehřívající; předehřátí; předehřívání; předžhavování; přetápění; předžhavení; nahřívání; ohřívací; předhřívání; předehřev; spínač předehřívání motoru
engine preheating = předehřívání motoru; ohřev motoru; time-delay relay for preheating = časové relé žhavení;
prejudice   preload   premise   premises   premium   prepaid   preparation   prepared